Slide

การอบรม Coding รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้าน Data Science ในภาษา Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถพัฒนา “โปรเจคส่วนตัว” ได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรงที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมกับตลาดงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

– ปิดรับสมัครแล้ว –

หลักสูตรการอบรม

 1. ปรับพื้นฐานการเขียน Code ในภาษา Python
 2. Data Structure และ Data Type
 3. Control Flow และ Function
 4. พื้นฐาน Data Frame, Pandas และ NumPy
 5. Data Science และ Data Analysis
 6. Data Visualization
 7. Data Reporting

เปิดรับสมัครออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อน โครงการฯ แนะนำการอบรมนี้สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษา Python อยู่บ้าง และคุณครูระดับชั้นมัธยมที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 2 ท่าน หรือคุณครูวิทยาการคำนวณ 1 ท่าน และคุณครูคณิตศาสตร์อีก 1 ท่าน เป็นผู้ร่วมอำนวยการจัดกิจกรรม โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป จำนวน 20 เครื่อง (1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 1 คน) พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับให้นักเรียนใช้ร่วมการอบรมแบบออนไลน์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 1. เสื้อโปโลโครงการ สำหรับคุณครู 2 ท่าน
 2. เสื้อยืดโครงการ สำหรับนักเรียน 20 คน
 3. ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ตามรายชื่อที่แจ้งโครงการฯ

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

 1. นักเรียนเข้าร่วมอบรมและส่งชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 80% ตามกำหนดการ
 2. คุณครูส่งภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรมให้ทางโครงการฯ อย่างน้อยจำนวน 10 ภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กรอกใบสมัครออนไลน์โดยสมัครในนามโรงเรียน และส่ง (Submit) ใบสมัครออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 โรงเรียน โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลที่คุณครูให้ไว้ ภายในอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

โรงเรียนที่ได้รับรับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม จะต้องส่งชื่อตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน พร้อมโอนเงินประกันการเข้าร่วมอบรม จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีตามที่ระบุในอีเมล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. (เงินจำนวนนี้ โครงการฯ จะคืนให้เต็มจำนวนเมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเสร็จสิ้นตามกำหนดการ)

โครงการฯ จะส่งอีเมลยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลที่ครูให้ไว้ ภายหลังได้รับข้อมูลรายชื่อนักเรียน และหลักฐานการโอนเงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

หากผู้สมัครไม่ส่งรายชื่อนักเรียนและโอนเงินประกันการเข้าร่วมอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โครงการฯ จะถือว่า “สละสิทธิ์” และจะให้สิทธิ์กับผู้มีรายชื่อสำรองตามลำดับ

หมายเหตุ

 1. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เท่านั้น
 2. การอบรมนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันในนามของโรงเรียน
 3. เนื่องจากโครงการฯ จัดการอบรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและคุณครู โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด การสมัครไว้และไม่เข้าร่วมถือเป็นการตัดโอกาสผู้อื่นที่ควรได้รับประโยชน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ด้านหลักสูตร:      อ.ฐนสิน ญาติสูงเนิน เบอร์ติดต่อ 093-419-3592
 • ด้านการสมัคร:     คุณรินทร์รฐา พรอนันต์ภัทร์  เบอร์ติดต่อ 063-195-1595  อีเมล samsungsicthailand@gmail.com

กำหนดการกิจกรรม

Samsung Innovation Campus – Data Science 2023

ทุกกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom VDO Conference

22 มีนาคม 2566

09:00 – 09:15 น.ผู้จัดการโครงการ Samsung Innovation Campus กล่าวเปิดการอบรม
09.15 – 09.30 น.กิจกรรมปฐมนิเทศ
09.30 – 10.00 น.Introduction to Data Science
10.00 – 12.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น.Data Structure และ Data Type

23 มีนาคม 2566

09.00 – 15.00 น.Control Flow และ Function

24 มีนาคม 2566

09.00 – 15.00 น.Data Frame, Pandas, NumPy

27 มีนาคม 2566

09.00 – 12.00 น.Data Frame, Pandas, NumPy (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น.Data Science และ Data Analysis

28 มีนาคม 2566

09.00 – 15.00 น.Data Science และ Data Analysis (ต่อ)

29 มีนาคม 2566

09.00 – 15.00 น.Mini Project (กิจกรรมเดี่ยว)

30 มีนาคม 2566

09.00 – 15.00 น.Data Visualization และ Data Reporting

31 มีนาคม 2566

09.00 – 12.00 น.นำเสนอผลงาน และรับคำแนะนำ
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น.ทบทวนและสรุปบทเรียน และ Q&A
14.30 – 15.00 น.Mini Talk โดย Samsung

3 เมษายน 2566

09.00 – 15.00 น.Capstone Project (กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน)

4 เมษายน 2566

09.00 – 15.00 น.Capstone Project (ต่อ)

5 เมษายน 2566

09.00 – 12.00 น.นำเสนอผลงาน และรับคำแนะนำ
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 14.10 น.ทบทวนและสรุปบทเรียน และ Q&A
14.10 – 14.50 น.Career Talk โดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data Science
14.50 – 15.00 น.ผู้จัดการโครงการ Samsung Innovation Campus กล่าวปิดการอบรม และทำแบบประเมิน

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม