ปลดล็อกศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สร้างความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

เติมทักษะใหม่ได้ทุกที่ ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง คอมพิวเตอร์ แทปเลต และสมาร์ทโฟน
ทำแบบทดสอบผ่าน รับใบประกาศนียบัตรทันที

เข้าใจเทคโนโลยี

สร้างพื้นฐานและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียน และชีวิตส่วนตัว

อธิบายอย่างเข้าถึงง่าย

สำรวจคอร์สเรียนแบบ interactive สำหรับทุกคน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ 

เสริมพลังให้ตัวเอง

เติมเต็มความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความคิด ยิ่งรู้รอบตัว ยิ่งสร้างสรรค์และตามพัฒนาการของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณ

เรียนรู้ตามตารางเวลาของตัวเอง และรับใบรับรอง (e-Certificate) หลังจากผ่านการทดสอบความรู้ 

เข้าใจเทคโนโลยี

สร้างพื้นฐานและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียน และชีวิตส่วนตัว

อธิบายอย่างเข้าถึงง่าย

สำรวจคอร์สเรียนแบบ interactive สำหรับทุกคน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ 

เสริมพลังให้ตัวเอง

เติมเต็มความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความคิด ยิ่งรู้รอบตัว ยิ่งสร้างสรรค์และตามพัฒนาการของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณ

เรียนรู้ตามตารางเวลาของตัวเอง และรับใบรับรอง (e-Certificate) หลังจากผ่านการทดสอบความรู้ 

สร้างพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ทำความเข้าใจในการเขียนคำสั่งเบื้องต้น ก่อนก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

คลิกเพื่อเข้าเรียน

ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยในการทำงานของเราได้อย่างไรบ้าง มาเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม รู้จักการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรไปด้วยกัน 

คลิกเพื่อเข้าเรียน

Samsung Innovation Campus นี่ช่วยให้ฉันเข้าใจพื้นฐานของการใช้ AI ในการทำงานของตัวเอง ขอแนะนำเลย!

– Nicha S., Project Manager

ลงทะเบียนใช้งาน Online Course