SA3A6472_web
2P6A3319_web
SA3A6483_web
previous arrow
next arrow

หลักสูตร Basic Coding & Programming 126 ชม.

 1. กิจกรรม Tech & Tomorrow “รู้จัก Tech ตั้งทิศการเรียนรู้ ก้าวสู่โลก Coding” (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยบริษัท สยามเมนทิส จำกัด)
  • เรียนรู้พัฒนาการของเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม
 2. การอบรม “การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรม Scratch และภาษา C เพื่อควบคุมและสั่งการบอร์ด Arduino” (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
  • เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ฝึกใช้โปรแกรม Scratch และเขียนภาษา C ขั้นพื้นฐาน ฝึกต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น พร้อมทดลองนำความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง
 3. กิจกรรม Innovator’s Toolbox “แกะกล่องเครื่องมือนวัตกร: คิดปัญหาเป็น มองเห็นรอบด้าน สื่อสารคมชัด” (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยบริษัท สยามเมนทิส จำกัด)
  • เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ
 4. กิจกรรม Ideathon
  • กิจกรรมโครงงานกลุ่ม ภายใต้ธีม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของฉัน เพื่อฝึกใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา ด้วยการประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino พร้อมประกวดการนำเสนอไอเดีย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นคณะกรรมการ

 • โครงการนี้เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง)

เปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้น ม. 2-3 ที่สนใจด้าน Coding & Programming แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้
 2. นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ
 3. สามารถเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักกับสถานที่จัดโครงการได้

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

 1. นักเรียนจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 2. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในกิจกรรม Ideathon

ตารางเรียน

หัวข้อ/กิจกรรมวันที่
Tech & Tomorrow “รู้จัก Tech ตั้งทิศการเรียนรู้ ก้าวสู่โลก Coding”16-17 มีนาคม 2563
Logic Thinking for programming19 มีนาคม 2563
Scratch20, 23, 24 มีนาคม 2563
C – Programming26-27 และ 30-31 มีนาคม 2563
Basic Electronic2 เมษายน 2563
Arduino3, 7, 8, 10 เมษายน 2563
Innovator’s Toolbox “แกะกล่องเครื่องมือนวัตกร: คิดปัญหาเป็น มองเห็นรอบด้าน สื่อสารคมชัด”20-21 เมษายน 2563
การพัฒนาโครงงาน เพื่อร่วม Ideathon22-24 เมษายน 2563
Ideathon30 เมษายน 2563
 • เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น.

การสนับสนุนจากโครงการ

 1. ได้ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน แก้โจทย์ปัญหา ภายใต้การให้คำแนะนำจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด
 2. โครงการสนับสนุนอาหารว่างช่วงเช้า ช่วงบ่าย และอาหารกลางวัน
 3. หนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ชุด Kit บอร์ด Samsung และบอร์ด Arduino (คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตร)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 1. ใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)
 2. เสื้อแจ็คเก็ตโครงการ
 3. ชุดกระเป๋า สมุด ปากกา และ Thumb drive

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลผู้ร่วมกิจกรรม

โครงการฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตร สมัครได้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน และจะใช้ข้อมูลผู้สมัครตามใบสมัครที่ส่งมาล่าสุดเท่านั้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 55 คน จากใบสมัคร และประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลที่นักเรียนให้ไว้ในใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

หากนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามกำหนด กรุณาแจ้งสละสิทธิ์ได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป มีเวลาเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมการอบรม

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. การอบรมนี้เป็นกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ ไม่มีการพักค้างคืน
 2. เพื่อความสะดวกของนักเรียน โครงการฯ จะสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้เข้าร่วม ไม่จำเป็น ต้องเตรียมอุปกรณ์พิเศษใดๆ มาเข้าเรียน
 3. การเข้าร่วมการอบรมตามวันเวลาที่สมัครไว้เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจาก
  • โครงการฯ จัดการอบรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) และเป็นการอบรมที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง หากเข้าร่วมไม่ครบถ้วนตามตารางที่กำหนด จะส่งผลต่อการเข้าใจเนื้อหาอื่นๆ และทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
  • การอบรมนี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ในจำนวนจำกัด การสมัครไว้และไม่มาร่วมการอบรมเป็นการตัดโอกาสผู้อื่นที่ควรได้รับประโยชน์
  • จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการทำงานกลุ่มโดยตลอดการอบรม
  • ก่อนการสมัคร กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด หากสมัครไว้แต่ไม่มาเข้าร่วมการอบรม จะส่งผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ในอนาคต
 4. การแต่งกาย
  • พิธีเปิดวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือใส่ชุดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • วันเข้าอบรม ใส่ชุดไปรเวทและรองเท้าหุ้มส้น
 5. หากนักเรียนมีโรคประจำตัว กรุณาพกยาประจำตัวติดไว้ เพื่อให้สามารถแก้ไขอาการได้ทันท่วงที

– ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณค่ะ –

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ห้อง B404 อาคาร B ชั้น 4
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

พิกัดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 13.738223, 100.628674

วิธีการเดินทางด้วยขนส่งมวลชน

 • รถประจำทางที่ผ่าน สาย 11, 133, 206, ปอ 517 และปอ  92
 • รถไฟฟ้า (เพื่อต่อรถโดยสารอื่นมาสถาบัน)
  • แอร์พอร์ตลิงก์ให้ลงสถานีหัวหมาก
  • BTS ให้ลงสถานีพระโขนง
  • MRT ให้ลงสถานีเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนิธิวดี โห้เฉื่อย โทร. 083-540-8445 (สอบถามการสมัคร)

อีเมลโครงการ samsungsicthailand@gmail.com