หลักสูตร Coding & Programming 2022

 1. เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เพื่อเข้าใจปัญหาและฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอนผ่าน Scratch
 2. ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ Python
 3. Workshop ฝึกใช้ Python เขียนโปรแกรมประยุกต์ด้าน AI
 4. คิดไอเดียออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในกิจกรรม Idea demonstration พร้อมนำเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกไอเดียที่น่าสนใจและให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต

 • ทุกกิจกรรมเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • โครงการนี้เป็นการอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.2-3 ที่สนใจด้าน Coding & Programming แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้
 2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ดังนี้
  • มีคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป ที่สะดวกต่อการเรียนออนไลน์ตามกำหนดการหลักสูตร (โปรแกรมที่ใช้เรียนจะรองรับระบบปฎิบัติการขั้นต่ำเป็น windows 7 )
  • มีไมโครโฟน และเว็บแคม (Webcam) ที่ใช้งานได้
  • สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

 1. นักเรียนจะต้องเข้าเรียนออนไลน์ หรือดูวิดีโอบันทึกการสอน ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 2. นักเรียนจะต้องส่งการบ้านให้ครบทุกชิ้น
 3. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในกิจกรรม Idea demonstration

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 1. ใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)
 2. เสื้อแจ็คเก็ตโครงการ กระเป๋า สมุด ปากกา และ Thumb Drive (จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์)

– ปิดรับสมัครแล้ว –

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์สาเรศ วันโสภา โทร. 098-259-9369 (สอบถามข้อมูลหลักสูตร)

คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ โทร. 063-195-1595 (สอบถามการสมัคร)

อีเมลโครงการ samsungsicthailand@gmail.com