หลักสูตร Basic Coding & Programming (Online Course)

 1. กิจกรรม Tech & Tomorrow “รู้จัก Tech ตั้งทิศการเรียนรู้ ก้าวสู่โลก Coding” (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย บริษัท สยามเมนทิส จำกัด)
  • เรียนรู้พัฒนาการของเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม
 2. กิจกรรม Innovator’s Toolbox “แกะกล่องเครื่องมือนวัตกร: คิดปัญหาเป็น มองเห็นรอบด้าน สื่อสารคมชัด”(ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย บริษัท สยามเมนทิส จำกัด)
  • เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ
 3. การอบรม “การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาษา C และภาษา Python” (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
  • เรียนรู้ Logical Thinking เพื่อเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ฝึกเขียนภาษา C และภาษา Python พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 4. กิจกรรม Ideathon (ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
  • คิดไอเดียออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ที่กำหนด พร้อมนำเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกไอเดียที่น่าสนใจและให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต

 • ทุกกิจกรรมเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • โครงการนี้เป็นการอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 
15 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.2-3 ที่สนใจด้าน Coding & Programming แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้
 2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ดังนี้
  • มีคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป ที่สะดวกต่อการเรียนออนไลน์ตามกำหนดการหลักสูตร
  • มีไมโครโฟน และเว็บแคม (Webcam) ที่ใช้งานได้
  • สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

 1. นักเรียนจะต้องเข้าเรียนออนไลน์ หรือดูวิดีโอบันทึกการสอน ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 2. นักเรียนจะต้องส่งการบ้านให้ครบทุกชิ้น
 3. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในกิจกรรม Ideathon

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 1. ใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)
 2. เสื้อแจ็คเก็ตโครงการ กระเป๋า สมุด ปากกา และ Thumb Drive (จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์)

– ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณค่ะ –

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง โทร. 081-550-2041 (สอบถามข้อมูลหลักสูตร)

คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ โทร. 063-195-1595 (สอบถามการสมัคร)

อีเมลโครงการ samsungsicthailand@gmail.com