โรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนดารุสสาลาม

รายชื่อสำรอง

ในกรณีที่มีโรงเรียนสละสิทธิ์ เราจะติดต่อโรงเรียนในรายชื่อสำรองขึ้นมาตามลำดับ

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนเซนต์เมรี่
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม